true
https://minforsyningaffald.kmd.dk/Login.aspx
true
true
Log ind

Log ind med dit kundenummer og container- eller fakturanummer.
Disse oplysninger finder du på din seneste faktura.

https://minforsyningaffald.kmd.dk/ReportCase.aspx
true
true
true
false
Forsyning Fors A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Telefon: 70 20 20 66 Email: fors@fors.dk