true
https://minforsyningaffald.kmd.dk/Login.aspx
true
true
Log ind

Log ind med dit kundenummer og container- eller fakturanummer.
Disse oplysninger finder du på din seneste faktura.

https://minforsyningaffald.kmd.dk/ReportCase.aspx
true
true
true
false
Forsyning KMD Handelsselskab Niels Bohrs Alle 185 5220 Odense SØ Telefon: 44 60 50 16 Email: forbrug@kmd.dk